Folkehøgskolen Sørlandet

Ca 13.000 unge, først fra Agder og siden fra nær sagt hele verden, har vært elever her.
Folkehøgskolen Sørlandet er over hundre år. Skolen ble grunnlagt som Sørlandets Kristelige Ungdomsskule, endret navn til Birkeland Folkehøgskole i 1970 og tok tilbake Sørlandet i navnet i 2010.Formålet med Folkehøgskolen Sørlandet er å gi unge undervisning på et så høyt nivå som mulig og å drive folkeopplysning og allmenndanning i kristen ånd. Skolen ønsker å vekke og nære et personlig kristenliv hos elevene og hjelpe dem til å leve etter Guds ord.

Organisering
FHS Sørlandet eies av Normisjon region Agder (60 %), Indremisjonsforbundet Sør (30 %) og Agder krets av Norges KFUK/M (10 %). Foretaket er registrert som ”annet foretak iflg særsk lov”. Skolen har en godkjent internatkapasitet på 124, sysselsetter ca 27 personer fordelt på ca 21 årsverk (12 PED, 9 IKV).

 Bygninger
Skolen holder til i eget anlegg sentralt i Birkenes kommune. Bygninger og uteområde er godt vedlikeholdt og holder etter måten god standard, med dusj og toalett tilknyttet hvert rom i internatet. Fiberbånd knytter hvert rom til internett. Basseng, gymsal, treningsstudio, datalab, musikkstudio og bilverksted inviterer til aktiviteter og praktisk læring.

Undervisning
FHS Sørlandet profilerer seg som en aktiv og global skole med følgende linjetilbud:
• Barn og Ungdom
• Bil og Mekk
• Data Media
• Fotball Plus
• Globalt Fokus
• Helse og Velvære
• Internasjonal
• Multi Sport
• Musikk Live

 

Skolens visjon er Vi engasjerer mennesker. Vi vektlegger veiledning og har som mål at alle våre elever skal få relevant hjelp til å finne ”sin” retning i livet i løpet av skoleåret.

 

www.fhssorlandet.no