Grenland Folkehøgskole

Grenland Folkehøgskole ligger på Eidanger i Porsgrunn kommune. Vi er sentralt beliggende på Østlandsområdet, sentrumsnært til en mellomstor by og med lett adkomst til tog, buss og fly. Skolen ble grunnlagt i 1920.
Skolen eies av Stiftelsen Grenland Folkehøgskole. Stifterorganisasjonene er Normisjon, KFUK/KFUM og kommunene i Grenlandsområdet.

Undervisningstilbud
• Fotball
• Håndball
• Sandvolley
• Reiseliv
• Backpacker
• Botrening   

Skolens daglige liv preges av vårt overordnede kristne mål. Hver skoledag starter med morgensamling og andakt holdt av personalet og elever i turnus. Vi ønsker å skape en trygg arena for de som ønsker et kristent fellesskap.

Vi samarbeider med Skjærgårds music & mission, Agder bispedømmeråd og Kirkens Nødhjelp. Roadservice er et team på seks ungdommer fra skolen som reiser rundt i landet til konfirmantgrupper og ungdomsklubber.  

Skolen har en aktiv catering- og sommerdrift. I sommersesongen brukes fasilitetene til utleie for grupper og Bed&Breakfast.

www.grenland.fhs.no