Haugetun Folkehøgskole

Haugetun Folkehøyskole ligger landlig til i Fredrikstad kommune. Skolen ligger på Rolvsøy, Hans Nielsen Hauges fødebygd og startet sin virksomhet i 1912.
Skolen eies av Normisjon, region Østfold. Dagens skolebygg ble reist i 1967 og i de senere år har det blitt investert mye i oppgradering av bygget. Det er blant annet ni nye dobbeltrom og nytt inngangsparti med heis. Haugetun Folkehøgskole har plass til 120 elever. 

Undervisningstilbud
• Helse, psykologi og sosialfag
• Latin-Amerika
• Innvasjon, sosiale medier og markedsføring
• FUS- fotball, utholdenhet og styrke
• Fotball
• Middelhavet
• Puls, trening og ernæring
• Sang Scene Studio


Haugetun Folkehøgskole ønsker å tilby et utvalg linjer som gir en mangfoldig elevmasse med ulik bakgrunn, interesser og kjønn. Slik har skolen mulighet til en viss grad å tilpasse tilbudet etter samfunnsendringer. Vår erfaring er at dette gir et spennende og mangfoldig skolemiljø og et personale med komplimenterende ferdigheter. I tillegg til linjetimer, er timeplanen fylt med valgfag, fellesfag og lørdagsundervisning. Elevene har valgfag tre ganger i uka og kan velge mellom over 30 fag gjennom skoleåret. Fellesundervisningen er kristendom, samtidsorientering, sangtimer og lørdagsseminarer.   

Elevene våre representerer gjennomsnittet av norsk ungdom. Det betyr at de aller fleste er ukjente med menighetsliv og kristen tro. Vi ser at vårt arbeid handler om å så Guds ord snarere enn å høste og vi forsøker å være bevisste vår rolle som formidler av evangeliet til unge voksne. 

Skolen tilbyr utleie til ulike arrangement – alt fra middager og kurs til konferanser med overnatting og full pensjon.

www.haugetun.no