Risøy Folkehøgskole

Risøy Folkehøyskole ligger på Risøya i Tvedestrand kommune. Skolen har nå 114 godkjente elevplasser.
Skolen ble grunnlagt i 1936 som sjømannsskole, og gir i dag et folkehøyskoletilbud med hovedvekt  på fag med tilknytning til sjøen.  Vi har også utviklet et godt tilbud til elever med ulike funksjonshemminger, og skolen er tilrettelagt for rullestolbrukere.   

Skolen eies av Stiftelsen Risøy Folkehøyskole.  Stifterorganisasjoner er foruten Normisjon, Sjømannskirken – norsk kirke i utlandet, og Den Norske Broderkrets på Havet. Skolen har en aktiv sommerdrift med utleie av leirområder, bl. a. til Skjærgårdsfestivalen (Skjærgårds Music & Mission Festival).

Undervisningstilbud:
• Dykking
• Seil-surf-kite
• Go to gate
• Interiør og Design
• Redning- sikkerhet og ledelse
• Kunst og foto
• Sjøsprøyt- allsidig friluftsliv
• Musikk-dans-drama og et tilrettelagt tilbud med navn Aktiv bo og fritid.

Skolen har en tredelt pedagogisk plattform som vi arbeider ut fra: Faglig utvikling – Personlig utvikling – Utvikling i forhold til kristen tro. De fleste av skolens elever har ikke bakgrunn fra etablerte kristne miljøer, men vi opplever en stor interesse for slike samlinger.

www.risoy.fhs.no