Sagavoll Folkehøgskole

Sagavoll Folkehøgskole har Tid for liv som motto. Tid for liv har det vært siden 1893 og Sagavoll er derfor landets eldste kristne folkehøgskole.




Skolen ligger midt i Telemark, på Gvarv, har 125 elever og stor bredde i linjevalg og valgfag. Skolen er en selveiende stiftelse, der stifterorganisasjonene foruten Normisjon er KFUK/ KFUM, KRIK og elevlaget, etablert med skolestyre og stiftelsesstyre. Skolen har sommerdrift med utleie til stevner, leirer og catering til KRIK sine arrangement i Bø.

Vi har en helt ny idrettshall med klatrevegg som vi er skikkelig stolte av. Idrettshallen er i bruk fra tidlig morgen til seint på kveld.  

Undervisningstilbud:
• Dans
• Kunst
• Inspirasjon og design
• Friluftsliv
• Bibel og initiativ
• Friluftsliv extrem
• Friluftsliv VillmarkSafari
• KRIK
• KRIK volleyball
• Ski og Musikk
 
Alle elevene må velge valgfag innenfor Trosliv, psykologi og samfunnsliv. Dagene starter med morgensamling og vi har søndagsmøter med stor oppslutning. Elevene organiserer selv Bibelgrupper.  

www.sagavoll.fhs.no