NLA Høgskolen

NLA Høgskolen holder til i Bergen, Oslo og Kristiansand og har rundt to tusen studenter og to hundre ansatte.
Lær
erutdanninger:

 • Grunnskolelærerutdanninger 1.-7. og 5.-10 (to varianter)
 • Barnehagelærerutdanning
 • Årsenheter i Musikk og Kunst og håndverk
 • VidereutdanningerBachelor og mastergradsutdanninger innen:

 • Pedagogikk
 • Interkulturell forståelse
 • Kristendom / Teologi
 • Praktisk teologi og ledelse
 • Kristendom og idrett
 • Ex.phil/ex.fac 

 

 

Bachelorgradsutdanninger i Oslo:

 • Økonomi og administrasjon (NYTT høsten 2013)
 • Teologi og ledelse
 • Musikk, menighet og ledelse
 • EnkeltemnerBachelorgradsutdanninger i Kristiansand:

 • Journalistikk (Avis/nett og TV/Radio)
 • Kommunikasjon og medier
 • Kommunikasjon og livssyn
 • Interkulturell kommunikasjonNLA Høgskolen eies av:
Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet, Det norske Misjonsselskap, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Søndagsskolen Norge og Den Evangelisk Lutherske Frikirke.


www.nla.no