Videregående skoler

Over 2200 ungdommer har i dag studieplass på våre seks videregående skoler.