Kristelig videregående skole - Nordland

Kristen videregående skole i-Nordland(KVN) ligger på Nesna, et lite skolested på Helgelanskysten. Skolen ble stiftet i 1991. Det går omlag 160 elever ved skolen. De aller fleste elevene kommer fra ytre Helgeland.
Skolen er en stiftelse som eier seg selv, med et styre som det øverste organ.  I dag står det tre organisasjoner bak stiftelsen.  Det er Normisjon, Misjonsselskapet og Frikirken.  Organisasjonene oppnevner representanter i et representantskap.  Det er representantskapet som velger styret.

Bygninger

Skolen eier skolebygningen selv.  Det er bygd i to etapper.  Den eldste delen er fra 1993, mens den nyeste er fra 2004.  Når det gjelder gymsal, så leier vi av Nesna Flerbrukshall.

Undervisning
KVN tilbyr studiespesialisering på Vg1-3, Vg1 Helse og sosial, Vg2 Helsearbeiderfag, Vg2 IKT-Servicefag og Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse.  KVN er en liten skole sammenlignet med de store offentlige skolene. Vår styrke er at det her er lettere å få øye på den enkelte eleven, og man forsvinner ikke så lett i mengden. KVN satser også på ulike typer miljøaktivitet.  KVN er en åpen skole også på kveldstid, der elevene har tilbud om leksekafè, skolelag, drama, idrett og en egen KVN-trim.

http://www.kvn.no