Kristelig videregående skole Trøndelag

Kristelig videregående skole Trøndelag (KVT) ligger på Tiller på sørsida av Trondheim. Skolen har om lag 500 elever.
KVT ble startet i 1978, og flyttet i 1980 inn i dagens skolelokaler. Skolen tar inn elever fra hele landet, men de aller fleste elevene kommer fra Sør-Trøndelag. I skolens profil er studiespesialisering framtredende, men både toppidrettstilbudet i fotball og Helse- og sosialfag er viktige elementer.

Organisering
Skolen eies av Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske Misjonsselskap.Disse er representert i skolens styre med 2 medlemmer hver. I tillegg har skolen et representantskap som skal ha spesielt fokus på det kristne arbeidet. Her møter regionleder og regionstyreleder, og fungerer som et kontaktledd mot eierorganisasjonenes øvrige arbeid.

Bygninger
Den eldste delen av skolen er fra 1980. Betydelig utvidelse i 1995 med undervisningsrom, bibliotek, lesesal og auditorium. Oppgradering av ventilasjon i 2000. Nytt idrettsbygg i 2007. Bygd kunstgressbane sammen med det lokale idrettslaget i 2011.

Undervisning
For tiden har studiespesialisering fire paralleller. To klasser på Vg1 helse- og sosialfag, deretter tilbud om Vg2 Helsefagarbeider eller Vg2 Barne- og ungdomsarbeider. En klasse på Vg3 Påbygningskurs til generell studiekompetanse. Ca 30 elever på hvert trinn har programfag toppidrett med fotball. Skolen har et eget kristendomskurs som er godkjent i skolens overordnede læreplan. Faget består av undervisning/samtale og ei prosjektuke med kreative aktiviteter. Skolen har 50 % ressurs til kristent ungdomsarbeid, er samlet i en nyopprettet skoleprestfunksjon.

http://www.kvt.vgs.no