Øya videregående skole

Øya videregående skole ligger på Kvål i Melhus kommune, rett sør for Trondheim. Skolen har 130 elever.

Skolen ble opprettet i 1979, den gang som en avdeling under Tomb jordbruksskole i Østfold. Siden 1986 har skolen vært en selvstendig enhet, og har stadig utvidet studietilbudet. Skolen har en god og stabil medarbeiderstab.

Organisering
Øya videregående skole er organisert som en forening tilsluttet Normisjon. Årsmøtet utgjøres av medlemmene i Normisjons landsstyre.

Skoleanlegg
Skolen har vært gjennom en bygningsmessig oppgradering med bl.a. nytt kjøkken og kantine (2012), robotfjøs (2014), isolert ridehall (2015), utvidelse av internat (2013-2015), ny avdeling for dyrepleie med eget klinikkrom (2016) og bygg for ungdomsskolen (2016-2017). Skolens internat har plass til over 100 elever. Skolens innendørs kunstgressbane benyttes flittig til blant annet kroppsøving og KRIK-aktiviteter. Skoleanlegget i sin helhet er mangfoldig og byr på gode læringsarenaer innenfor både teori- og praksisundervisning.

Studietilbud

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk - Vg2 Byggteknikk - Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Vg1 Studiespesialisering - Vg2 Realfag - Vg3 Realfag
Kan kombineres med KRIK-linje

VG1 Naturbruk (dyrepleie/hund, friluftsliv, hest el. landbruk) 
Vg2 Landbruk og gartnernæring (dyrepleie/hund, friluftsliv, hest el. landbruk)
 Vg2 Heste- og hovslagerfag 
Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
Vg3 Naturbruk (studieforberedende)
Vg3 Landbruk (agronom)

Øya vgs tilbyr realfagsfordypning ved alle utdanningsprogram.

Høsten 2015 startet Øya ungdomsskole, med 20 elever på 8. trinn. Fulltallig ungdomsskole med 60 elever fordelt på alle tre trinn fra høsten 2017.

Øya fokuserer på å skape et godt, trygt og utviklende læringsmiljø, i tett samarbeid med elevene. Det skjer blant annet gjennom varierte undervisningsformer på mange ulike arenaer og fellesskapende aktiviteter i skoletiden og på fritiden.

Øya i tre ord:

ÅPEN, KREATIV OG UTFORDRENDE!


www.oya.vgs.no