Tomb videregående skole

Tomb - videregående skole og landbruksstudier ligger i Råde kommune og har 379 godkjente elevplasser 

 

Normisjon er eier av skolen som ble grunnlagt som en jordbruksskole i 1939 av Det lutherske indremisjonsselskap. I dag er skolen en videregående skole med flere utdanningsprogram. Tomb har også et stort, moderne gårdsbruk som er tilknyttet undervisningen i naturbruk. Omlag 135 elever bor i skolens internat, mens om lag 75 bor utenfor skolen.

Organisering
Tomb er delt i to juridiske enheter; Tomb videregående skole og landbruksstudier og Tomb Kompetansesenter som driver noe kursvirksomhet. Landsstyret i Normisjon er begge enheters generalforsamling og velger styrene for skolen og kompetansesenteret.

Bygninger

Skolen har 35 bygninger. Den eldste er et gammelt kornmagasin fra 1840-tallet med kunstgalleri sommerstid som driftes av Råde Kunstforening, mens den nyeste bygningen fra 2010 er sauefjøs for om lag 70 vinterfôra søyer. Skolen har biogassanlegg som ble innviet i 2011.
Byggingen ble støttet av Innovasjon Norge.

Skolens tilbud:

• Naturbruk  (Landbruk og gartnernæring eller Heste- og hovslagerfag i Vg2 og
Landbruk uten studiekompetanse eller Naturbruk med studiekompetanse i Vg3)
• Bygg- og anleggsteknikk (Byggteknikk eller Anleggsteknikk i Vg2)
• Teknikk og industriell produksjon (Lette kjøretøy eller Anleggsteknikk i Vg2)
• Påbygging til generell studiekompetanse
• Studiespesialisering 

Tomb ønsker å fremme personlig og kristen utvikling og forståelse for utfordringer mennesker i verden lever under. Skolen har mange utferder og studieturer som dekker faglige kompetansemål, men hvor også skolens overordnede visjon står sentralt. Skolen samarbeider også med internasjonal avdeling i Normisjon.

 

http://www.tomb.no 
facebook.com/tombvgs