Normisjon søker ettåringer til Senegal

Normisjon er tilstede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til Malinké-folket. Ettåringene er helt nødvendig for at dette skal være mulig, og er derfor en svært viktig del av et misjonærfelleskap som deler liv, tro og hverdag.

Skrevet av: Sigrid Rege Gårdsvoll, 04. mai 2018

Foto: Adobe stock

Normisjon har hatt arbeid i Senegal siden 2014. Arbeidet er ledet av en direktør som bor i Mali. Normisjon er tilstede i Senegal fordi vi har et ønske om å bringe Guds kjærlighet til Malinké-folket. Ettåringene er helt nødvendig for at dette skal være mulig, og er derfor en svært viktig del av et misjonærfelleskap som deler liv, tro og hverdag.

I Senegal, har Normisjon stasjonert to norske barnefamilier med til sammen 5 barn- tre gutter (to født i 2013 og én i 2017) og to jenter født i 2015. Den ene familien har bodd der i til sammen 3 år fra 2014, den andre flyttet dit høsten 2017. Fra høsten 2017, har Normisjon hatt én ettåring, og fra Januar 2018, to ettåringer, med hovedansvar for å passe misjonærfamilienes barn. Fra høsten 2018, ønsker vi to personer som ønsker ettåringsstillinger med hovedoppgave å passe disse fem barna.
Ettåringene vil bo og arbeide sammen i småbyen Kedougou i Senegal, øst i Senegal. Denne regionen er den fattigste delen av landet, og har det varmeste klimaet. Det er regntid fra juli til september. De norske familiene bor i hvert sitt hus. På samme tomt som det ene huset, er det gjesteleiligheter hvor ettåringene vil bo. Byen har god internett-dekning, og et generelt svært lavt prisnivå.

Senegal er preget av en gjestfri, åpen og sosial kultur. Det er lett å komme i kontakt med naboer og få nye venner. Byen har et greit utvalg av matvarer og andre produkter, både i butikk, og på markedet. Det presiseres likevel at utvalget vil oppleves ganske mangefult for nordmenn. Det finnes noen muligheter for å drive idrett som jente, og gode muligheter for gutter. Videre finnes det hotell i byen med restaurant og bademuligheter.

Arbeidsoppgavene vil bestå i å passe barna; involvere de i lek, fysisk aktivitet og andre aktiviteter som er utviklende for dem, gi de mat, stell (1-2 bruker bleie) og soving (1 sover på dagtid). Normisjon leier delvis et eget område som brukes til barnehage på dagtid. Ettåringene skal så langt som mulig hjelpe ungene å trives og fungere i nabolaget, både seg imellom og med lokale lekekamerater.
Personene vi ser etter må være over 20 år og ha fullført videregående opplæring. Videre må du være:

  • glad i små barn og trives sammen med dem 
  • ansvarsfull 
  • trygg og omsorgsfull 
  • ønske å bo i Afrika 
  • sosial og selvstendig 

Det er en fordel med kunnskap i fransk, eller et ønske om å lære fransk, samt noe kjennskap til andre kulturer/evt. tverrkulturell erfaring. I tillegg er det positivt med erfaring fra arbeid med barn, samt å like fysisk aktivitet. Søker må være lojal mot Normisjons verdigrunnlag og kunne levere politiattest.

Vilkår: lønn 5000 per måned, fri bolig m/oppvarming (inkludert evt. skatt på grunn av at fri bolig skal godtgjøres av arbeidsgiver), internet, volontørkurs (ved utreise i august) og førstehjelpskurs før utreise. Normisjon dekker også utgifter til reise, visum, vaksine, forsikring og helseundersøkelse ved utreise og hjemkomst.

Ønsket oppstart ila. august 2018, med varighet ut juni 2019. Søknad ønskes så snart som mulig. En ettåring er allerede rekruttert- dermed er det én stilling som gjenstår å fylles.

Spørsmål og søknad kan rettes til Mali og Senegal-ansvarlig Bjørnar Lindeberg Lemvik, tlf. 40 83 05 29/ e-post. Bjornar.lemvik@normisjon.no

Relatert innhold

Jentebarnet som ikke ble friskt

På Basha ansettes kvinner som har levd store deler av livet sitt på gaten, i fangenskap eller ekstrem fattigdom. Mange av dem kommer fra dysfunksjonelle hjem, og noen har aldri hatt et hjem.

Read article "Jentebarnet som ikke ble friskt"

Skriver ny historie

Midt i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja, ligger Historymakers-internatet. Det ble startet i 2009 og drives av ekteparet Lysom og Sithoun. Etter erfaringer som unge studenter i byen fant de ut at de ønsket å hjelpe andre.

Read article "Skriver ny historie"

Et bedre liv

Da sønnen ble syk forsvant både mannen og støtten fra familien. På Okhaldhunga sykehus ble Romi og sønnen tatt imot med åpne armer.

Read article "Et bedre liv"