Ny tilnærming til misjon

Under ledelse av Gladstone Kumar har Normisjons Asiabase stått i spissen for en ny tilnærming til misjon i Sør-Asia. – Vi tror at Gud er en gud for nye strategier, sier Gladstone. 

2. november 2018
Tekst Sigrid Rege Gårdsvoll
Foto Privat

Gladstone og kona Priya hadde lang erfaring fra store og små organisasjoner flere steder i Asia da de skoleåret 2013/2015 kom til Hurdal for å studere på Gå Ut Senteret. I 2015 flyttet de familien til Bangladesh for å starte opp Asiabasen. 

De begynte med å sitte sammen med et lite team i bønn, lovsang og strategisk planlegging. De gjorde blant annet en såkalt SWOT-analyse av misjonens styrker, svakheter, utfordringer og muligheter i regionen.

– Det ble tydelig for oss at vi sto overfor et paradigmeskifte i måten vi driver misjon, sier Gladstone. – Vi opplevde og opplever at Gud leder oss til en ny måte å jobbe på. 

Priya og Gladstone sammen med de tre døtrene.

Nye tenkemåter
Paradigmeskiftet han refererer til har ført til en rekke endringer i måten man tenker om arbeidet. Man starter med å utruste Kristusfokuserte ledere før man begynner å bygge organisasjoner. I tillegg er bevisstgjøring på forvandling fremfor kvantitet i aktiviteter og prosjekter viktig. 

– Vi må hele tiden se på det vi gjør og spørre oss selv: Skaper dette forvandlede mennesker? 

– Den gamle måten å drive misjon var at vi kom med noe vi ønsket å gi til andre, en overføring. Vi forsøker nå å tenke at alle parter bringer noe til bordet og at vi kan arbeide sammen, sier Gladstone

Til sist peker Gladstone på behovet for å tenke annerledes om samarbeid. Tradisjonelt var Normisjon sett på som en finansieringspartner i regionen, heller enn en organisasjon som tilrettelegger for aktivitet og samarbeid. Dette har de arbeidet for å endre.

Man har nå fem strategiske fokusområder som Asiabasen jobber ut fra. 

Bønnemobilisering
– Uten bønn kan vi ikke gjøre noe, sier Gladstone. – Alt vårt arbeid må være gjennomsyret av bønn. Derfor ser vi på det som vår oppgave å mobilisere til mer bønn. 

Asiabasen har gjennom flere år arrangert bønnekonferanser flere steder for ledere fra hele Sørøst-Asia, og mange av disse har tatt dette med seg og arrangerer egne mindre konferanser i sine regioner. 

Kristusfokusert lederutvikling
En av tingene det jobbes målrettet med er å identifisere unge ledere, og invitere dem til å delta på treningsprogrammer for å utrustes og utvikles som ledere. 

– Ledelse handler om formelle kompetanser og kvalifikasjoner, mens vi vil fokusere på det hele mennesket, forklarer Gladstone. 

Asiabasen har i flere omganger arrangert kurs for et titalls personer, og har nå en gruppe på omtrent 100 unge ledere som i neste omgang skal få opplæring til å gjennomføre den samme ledertreningen i sine egne regioner og lokalsamfunn. 

Fra ledersamling i regi av Asiabasen

Økt misjonsengasjement
– En indre forandring vil også alltid resultere i at man ønsker å nå ut til andre, sier Gladstone. 

– Derfor vil vi ha mer oppmerksomhet på å nå ut, og har bestemt at alt vårt arbeid skal ha en utadrettet komponent. 

Som eksempel forteller han om et bispedømme i Normisjons samarbeidskirke i India, som driver et misjonsprosjekt i et område nordøst i India.

Nettverksarbeid
Asiabasen ønsker å bringe mennesker, ledere og organisasjoner sammen, for å skape arenaer hvor vi kan lære av hverandre, dele erfaringer og ressurser og få nye ideer.

– Vi ser at det regionale samarbeidet bærer frukter, sier Gladstone. 

– Partnerorganisasjonene som møtes på våre samlinger søker sammen og samarbeider om nye initiativ. Det er spennende. 

Ikke-økonomiske støtteprogrammer
– En av tingene vi har snakket mye om er hvordan vi kan jobbe sammen og støtte partnerne våre uten store pengeoverføringer, forteller Gladstone.

Fokus i arbeidet er å dele kompetanse og arbeide sammen ut fra organisasjonenes ulike forutsetninger. En av oppgavene er såkalte forvalterskapsinitiativ, for å utruste Normisjons samarbeidskirker til å forvalte innsamlede midler klokt og vise åpenhet om regnskap og pengebruk.

– Når vi jobber ut fra disse fem strategiområdene, opplever vi at Gud åpner nye muligheter for oss i arbeidet, sier Gladstone.

Gi en gave til arbeidet ved Asiabasen her!

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2018 

Relatert innhold

Velg livet

Med daglige videoer fra SAT-7 og en innovativ kampanje i sosiale medier, har kvinner blitt utfordret til å «velge livet». 

Read article "Velg livet"

Ny generalsekretær i Normisjon

BiG-rektor Kjetil Vestel Haga (50) overtar som generalsekretær i Normisjon etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Read article "Ny generalsekretær i Normisjon"

Tid for pause

Noen ganger kan det ta så lang tid å komme i gang med noe at man blir helt satt ut over hvor fort ting skjer når det først begynner.

Read article "Tid for pause"