Ny tilnærming til misjon

Under ledelse av Gladstone Kumar har Normisjons Asiabase stått i spissen for en ny tilnærming til misjon i Sør-Asia. – Vi tror at Gud er en gud for nye strategier, sier Gladstone. 

Gladstone og kona Priya hadde lang erfaring fra store og små organisasjoner flere steder i Asia da de skoleåret 2013/2015 kom til Hurdal for å studere på Gå Ut Senteret. I 2015 flyttet de familien til Bangladesh for å starte opp Asiabasen. 

De begynte med å sitte sammen med et lite team i bønn, lovsang og strategisk planlegging. De gjorde blant annet en såkalt SWOT-analyse av misjonens styrker, svakheter, utfordringer og muligheter i regionen.

– Det ble tydelig for oss at vi sto overfor et paradigmeskifte i måten vi driver misjon, sier Gladstone. – Vi opplevde og opplever at Gud leder oss til en ny måte å jobbe på. 

Priya og Gladstone sammen med de tre døtrene.

Nye tenkemåter
Paradigmeskiftet han refererer til har ført til en rekke endringer i måten man tenker om arbeidet. Man starter med å utruste Kristusfokuserte ledere før man begynner å bygge organisasjoner. I tillegg er bevisstgjøring på forvandling fremfor kvantitet i aktiviteter og prosjekter viktig. 

– Vi må hele tiden se på det vi gjør og spørre oss selv: Skaper dette forvandlede mennesker? 

– Den gamle måten å drive misjon var at vi kom med noe vi ønsket å gi til andre, en overføring. Vi forsøker nå å tenke at alle parter bringer noe til bordet og at vi kan arbeide sammen, sier Gladstone

Til sist peker Gladstone på behovet for å tenke annerledes om samarbeid. Tradisjonelt var Normisjon sett på som en finansieringspartner i regionen, heller enn en organisasjon som tilrettelegger for aktivitet og samarbeid. Dette har de arbeidet for å endre.

Man har nå fem strategiske fokusområder som Asiabasen jobber ut fra. 

Bønnemobilisering
– Uten bønn kan vi ikke gjøre noe, sier Gladstone. – Alt vårt arbeid må være gjennomsyret av bønn. Derfor ser vi på det som vår oppgave å mobilisere til mer bønn. 

Asiabasen har gjennom flere år arrangert bønnekonferanser flere steder for ledere fra hele Sørøst-Asia, og mange av disse har tatt dette med seg og arrangerer egne mindre konferanser i sine regioner. 

Kristusfokusert lederutvikling
En av tingene det jobbes målrettet med er å identifisere unge ledere, og invitere dem til å delta på treningsprogrammer for å utrustes og utvikles som ledere. 

– Ledelse handler om formelle kompetanser og kvalifikasjoner, mens vi vil fokusere på det hele mennesket, forklarer Gladstone. 

Asiabasen har i flere omganger arrangert kurs for et titalls personer, og har nå en gruppe på omtrent 100 unge ledere som i neste omgang skal få opplæring til å gjennomføre den samme ledertreningen i sine egne regioner og lokalsamfunn. 

Fra ledersamling i regi av Asiabasen

Økt misjonsengasjement
– En indre forandring vil også alltid resultere i at man ønsker å nå ut til andre, sier Gladstone. 

– Derfor vil vi ha mer oppmerksomhet på å nå ut, og har bestemt at alt vårt arbeid skal ha en utadrettet komponent. 

Som eksempel forteller han om et bispedømme i NELC, Normisjons samarbeidskirke i India, som driver et misjonsprosjekt i Arunachal Pradesh, et område helt nordøst i India.

Nettverksarbeid
Asiabasen ønsker å bringe mennesker, ledere og organisasjoner sammen, for å skape arenaer hvor vi kan lære av hverandre, dele erfaringer og ressurser og få nye ideer.

– Vi ser at det regionale samarbeidet bærer frukter, sier Gladstone. 

– Partnerorganisasjonene som møtes på våre samlinger søker sammen og samarbeider om nye initiativ. Det er spennende. 

Ikke-økonomiske støtteprogrammer
– En av tingene vi har snakket mye om er hvordan vi kan jobbe sammen og støtte partnerne våre uten store pengeoverføringer, forteller Gladstone.

Fokus i arbeidet er å dele kompetanse og arbeide sammen ut fra organisasjonenes ulike forutsetninger. En av oppgavene er såkalte forvalterskapsinitiativ, for å utruste Normisjons samarbeidskirker til å forvalte innsamlede midler klokt og vise åpenhet om regnskap og pengebruk.

– Når vi jobber ut fra disse fem strategiområdene, opplever vi at Gud åpner nye muligheter for oss i arbeidet, sier Gladstone.

Gi en gave til arbeidet ved Asiabasen her!

Teksten sto opprinnelig på trykk i Ferskvare 3/2018