Ansatte region oppland

  • Bestyrer, Skogstad leirsted
  • Normisjon region Oppland
  • Tlf.: 404 15 030
  • hm@tvemo.no
Besøksadresse :
Normisjon region Oppland
Østre Totenv 120P (Viken Folkehøgskole)
2816 Gjøvik

Postadresse:
Normisjon region Oppland
Pb. 504
2803 GJØVIK

Tlf: 61130340  Faks: 61130341
E-post: 
oppland@normisjon.no 
Bankgiro: 
3000 14 71240
Østre Totenv 120P, 2816 Gjøvik, Norge