Ansatte region trøndelag

  • Administrasjonsleder
  • Normisjon region Trøndelag
  • Tlf.: 40 44 88 78
Åpningstid: tirsdag-fredag kl. 10.00-15.00

Tlf: 73 87 04 40
E-post: region.trondelag@normisjon.no
Postadresse: Prinsensgate 22 B, 7012 Trondheim

Gavekonto: 3000. 14. 71518
Prinsensgate 22 B, 7012 Trondheim, Norge