Ledergruppe

  • Daglig leder
  • Acta - Barn og Unge i Normisjon
  • Tlf.: 959 01 787
  • kso@normisjon.no
  • Leder, Misjon i Norge
  • Misjon i Norge
  • Tlf.:
Postadresse: Postboks 7153, St. Olavs plass. 0130 OSLO
Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo
Tlf: (+47) 23 30 10 00
E-post: normisjon@normisjon.no
Gavekonto: 1503.02.13537
Org.nr: 860 474 522

Linstowsgate 3, 0166 Oslo, Norge