Medie- og marked

  • Innsamlingskonsulent
  • Medie- og markedsavdelingen
  • Tlf.: 452 13 689
  • akr@normisjon.no

Normisjon driver arbeid i Norge og 13 land internasjonalt innenfor områdene:

- Bibel og språk
- Helse
- Leder- og organisasjonsutvikling 
- Menighetsbygging og evangelisering 
- Samfunnsutvikling 
- Utdanning 

Arbeidet drives i hovedsak i samarbeid med lokale partnere med støtte fra norske private givere, menigheter/fellesskap, skoler og barnehager. Normisjon mottar også noe støtte fra NORAD. 

Besøksadresse: Linstowsgate 3, 0166 Oslo, Norge 

 
 

Linstowsgate 3, 0166 Oslo, Norge