Om Normisjon

Vår visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.


Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

I de fleste storbyene har Normisjon egne menighetsfellesskap. Normisjon driver også en utstrakt virksomhet på bedehus og i husfellesskap. Totalt har vi 1100 voksenfellesskap, 600 Acta-lag og 270 samarbeidsmenigheter i Den norske kirke.

Vi anser Den norske kirke som vår viktigste samarbeidspartner.

Normisjon har et utstrakt arbeid i Asia, Afrika, Midtøsten og Sør-Amerika. Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker og lokale partnere og har omlag 20 norske utsendinger. Arbeidet er både menighetsbyggende og diakonalt. Noe av bistandsarbeidet støttes av NORAD.

Generalsekretærens visjonsforedrag fra Generalforsamlingen 2015 kan du lese her.