Historisk arkiv

Normisjon har et historisk arkiv på Gå Ut Senteret i Hurdal. Her oppbevares arkivmateriale knyttet til den delen av vår virksomhet som tidligere ble kalt Santalmisjonen.


Hvordan finne fram til Normisjons historie?

Arkivet inneholder dokumentasjon fra misjonsfelt i Asia og Sør-Amerika i tillegg til informasjon fra hovedkontoret til Santalmisjonen fram til 01.01.2001

I tillegg er også dokumentasjon fra nesten alle de tidligere "kretsene" i Den norske Santalmisjons hjemmearbeid oppbevart i arkivet. De eldste protokollene er fra begynnelsen av 1900-tallet. Det er også oppbevart billed- og lydmateriale.

Deler av arkivet inngår i Riksarkivets "Samkatalog for Privatarkiver" (som er lagt ut på Arkivnett Norge).

Historisk arkiv, Gå Ut Senteret, 2090 Hurdal