Landsstyret

Hvert tredje år velger generalforsamlingen i Normisjon representanter til landsstyret. Medlemmene velges for seks år av gangen. Leder velges for tre år.


 

   Leder:

 Tormod Kleiven

 Yrke: Forskningssjef ved Høyskolen Diakonova
 Bosted: Rømskog
    Medlemmer:
   Eli Skåland Tveitane
 Yrke: Lærer
 Bosted: Nordheimsund
   Svein Haugland
 Yrke: Miljøkoordinator
 Bosted: Vennesla
   Hanne Tufthaug
 Yrke: Sykepleier
 Bosted: Stokmarknes
    Ekaterina Aleksandrovna Samara
  Yrke: Forretningsutvikler i Diggerin Inc
  Bosted: Trondheim
    Trygve Svendsen
  Yrke: Pensjonist
  Bosted: Skudeneshavn
    Modgunn  Brynjelsen 
  (ansattes representant)
  Yrke: Forkynner
  Bosted: Haugesund 
     Torstein Eidem Nordal
  Yrke: Sokneprest i Kviteseid og Brunkeberg 
  Bosted: Kviteseid
 

Møter uten stemmerett:

Marit Berling 
 (Acta - barn og unge i Normisjons representant)
 Yrke: Inspektør ved Bibelskolen i Grimstad
 Bosted: GrimstadVararepresentanter:
   Harald Fylling
 Yrke: Sokneprest i Saltdal
 Bosted: Rognan, Saltdal 
 1. vara møter fast i landsstyre 
   Tore Seierstad
 Yrke: Pensjonist
 Bosted: Drammen
 2. vara møter ved forfall

 Berit Bakke
 Yrke: Personalsjef i Bergen kirkelige fellesråd
 Bosted: Bergen
 3. vara møter ved forfall
 

 


Fra Normisjons administrasjon møter følgende:

 Anne Birgitta Langmoen Kvelland 

 Generalsekretær
 Bosted: Oslo

 Stein Ole Kolstad Varhaug
 Økonomi- og administrasjonsleder
 Bosted: Oslo

 Ole Martin Rudstaden
 Medie- og markedssjef
 Bosted: Oslo