Vårt oppdrag

Normisjons oppdrag er å plante og bygge lokale fellesskap lokalt i Norge og internasjonalt. Fellesskapene skal tjene visjonen om at evangeliet skal videre til nye generasjoner og folkeslag.


Normisjon vil utføre sin tjeneste i nært samarbeid med andre. Vi oppmuntrer til lokalt samarbeid med Den norske kirke der det teologisk og strategisk ligger til rette for samarbeid.

Sentral- og Sør-Asia som internasjonalt tyngdepunkt

Normisjons bidrag i verdensmisjonen vil gi prioritet til Sør- og Sentral-Asia. I samsvar med vår historiske profil og i respekt for vår begrensede størrelse konsentrerer vi vårt arbeid mot minoritetsfolk, men med en åpning også mot større unådde folkegrupper og partnerskap med kirker som vi ellers har stått i et nært forhold til.

Vi utvikler partnerskap med nasjonale kirker og nasjonale og internasjonale organisasjoner og går målrettet sammen med dem til nye folkeslag. I land som er lukket for kirkelig arbeid sender vi personer som har et legitimt yrke å utføre i landet.

Disippel – og lederbygging
Normisjon arbeider særlig med disippel- og lederbygging  for å reise opp og utruste nye disipler og ledere i Normisjon og hos samarbeidspartnerne våre. Utvikling av små livsnære fellesskap i Norge og internasjonalt er viktige redskap i disippel- og lederbygging. Normisjons barne- og ungdomsarbeid, Acta er en bærebjelke i vår arbeid med disippel – og lederbygging. Her får barn og unge en grunnopplæring i troens innhold og praksis.De mange skolen vi driver er ressurssentra for organisasjonen i program- og produktutvikling og i rekruttering av både lønnede og ulønnede medarbeidere.

Diakoni
Normisjon sine lokale fellesskap har fokus på å avdekke lokale behov og sette inn ressurser for å gjøre livsvilkårene for menneskene der bedre. Vi erfarer at diakonien har utspring i søskenkjærligheten i det kristne fellesskapet. Når vi forkynner at Jesus Kristus har forsont menneskene med Gud får diakonien konsekvenser utover det lokale kristne fellesskapet. Det gjelder også hvordan vi mener det er tjenlig å forvalte skaperverket.