Årsmøte 6/4 – 2019

Regionsamling fredag til søndag
5‐7. april på Kirketeigen,
med Regionårsmøte
lørdag 6. april 2019

Innkalling og program
Fredag 5.april
18.00 Velkommen til Kirketeigen
19.00 Kveldsmat
20.30 Lyssamling

Lørdag 6. april
10.00 Kaffe/registrering
10.45 Formiddagssamling v/Svein Granerud
Innsamling av foreningsgave/kollekt
Nattverd
12.00 Lunsj
13.00 Årsmøte, felles start med Acta og Normisjon.
Separate årsmøter
17.00 Middag
18.30 Kveldssamling. Historisk tilbakeblikk og takk for
hva Kirketeigen har betydd gjennom mange år.
Andakt v/Svein Granerud, misjonsinfo, sang og
musikk, kaffe og kaker

Søndag 7. april
9.00 Frokost
11.00 Gudstjeneste v/Svein Granerud
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og lunsj, før vi
sier takk og farvel.

Pris for hele lørdagen, inkl. måltider: kr. 500,‐ Barn gratis.
Overnatting m/frokost pr. døgn kr. 250,‐ tillegg for
sengetøy kr. 75,‐ (oppredd seng).
Ungdom under 26 år kr. 300,‐ for hele helga.

Påmelding innen 2. april til:

E‐post: oppland@normisjon.no, telefon: 61130340,
evt. Ingebjørg Stubø tlf. 473 16 176 eller
Ragnhild Gravem tlf. 970 20 339

Tema for samlingen:
«Frykt ikke, for jeg er med deg»
Jes 41.10

Dokumenter: