Regionårsmøte 2020 på Skogstad er avlyst. Her kommer info om gjennomføring

Årsmøte i Normisjon region Oppland 2020

Kjære alle sammen.

Regionårsmøtet på Skogstad den 25.april er avlyst

-Derfor velger vi en løsning som flere av de andre regionene har valgt. Dette vil fungere best på PC/nettbrett, mobil kan til nød brukes. Vi har lagt ut ‘Innkalling’ og ‘regnskap’ nedenfor hvor de kan lastes ned (trykk ‘Download’ nedenfor).
Dokumentene kan sender på epost og om noen ønsker det evt. kan vi sende papirene i posten. Vi ber om at dere leser igjennom alle dokumentene.

-Vi har laget en oppskrift for hvordan vi gjennomfører deler av årsmøtet, selv om vi ikke samles fysisk. Det er beskrevet på første side i innkallingen. Forslag til vedtak finner du på SAKLISTE på den 2. siden. Det vil bli å svare på SMS, epost eller brev med frist 15. mai.

-Vi må sende Regnskap og Årsmelding til Brønnøysund innen 1.juli. Vi ber om tilslutning til at det sittende regionstyret får forlenget mandat til vi kan holde en Misjonssamling (resten av årsmøtet) til høsten.