Kveldsbibelskole, januar-mars, Mysen/Sarpsborg

Velkommen til kveldsbibelskole våren 2019 i regi av Normisjon region Østfold.
Det avholdes to like kurs á tre kvelder, i Mysen og Sarpsborg.

Tema: «Friheten i Kristus» – en gjennomgang av Galaterbrevet
Sted: Mysen Menighetshus Betania, Storgaten 17, 1850 Mysen
Dato: 16. jan., 13. feb. og 13. mars
Tid: Kl 19.00-21.30
Pris: Kr. 100,- pr kurskveld, inkl. kveldsmat. Betales ved frammøte.

eller

Tema: «Friheten i Kristus» – en gjennomgang av Galaterbrevet
Sted: Regionkontoret/Bethania Normisjon
Dato: 17. jan., 14., feb og 14. mars
Tid: Kl 19.00-21.30
Pris: Kr. 100,- pr kurskveld, inkl. kveldsmat. Betales ved frammøte.

Undervisere:
Sokneprest Gunnar Øvstegård, sokneprest Runo Lilleaasen og forkynner Gunnar Navestad


Invitasjon til kveldsbibelskole.