Hauge-arrangementer i Fredrikstad april 2019

Tid: fredag 5. og lørdag 6. april

Sted: Betania menighetssenter, Gamlebyen, Fredrikstad.

Foredragsholdere: prof. dr. Oddvar J. Jensen og førstelektor dr. Linda Haukeland.

Program:
Fredag (pris kr. 100):
Kl. 18.30: Foredrag I ved Oddvar J. Jensen: Hauges kristendomsforståelse – hva innebar egentlig den? Og hva kan vi lære?

Samtale
Kaffepause

Kl. 19.45: Foredrag II ved Linda Haukland: Hauge som endringsagent: praksis og påvirkning.

Samtale

Lørdag (pris kr. 200):
Kl. 13.00: Foredrag III ved Linda Haukland: Hauges innsats i Nord-Norge – hva besto den i?

Samtale

Kl. 14.15: Foredrag IV ved Oddvar J. Jensen: Hauge og haugianerne som samfunnsbyggere. Hva kan vi lære?

Samtale

Kl. 15.15: Servering av varm mat
Kl. 16.00: Panelsamtale med tema: Arven etter Hauge – hva bør vi ta vare på? Deltagere: Linda Haukland og Oddvar J. Jensen. Leder: Svein Høiden
Kl. 16.45-17.45: Vandring i Hauges fotspor i Gamlebyen
Kl. 18.00: Konsert om Hans Nielsen Hauge i Østre Fredrikstad kirke ved barnekor, solister og musikere. Entre kr. 150. Familiepris.

Arr. «Hauge 2021»

03.01.2019 Mer detaljert program blir sendt ut senere!