Samling for frivillige forkynnere, 17. oktober

Samling for frivillige forkynnere i Normisjon region Østfold holdes i Sarpsborg torsdag 17. oktober kl. 11.00-14.30.

Tema v/Svein Granerud: Å tenke kristelig om tiden – og forkynne det

Hannestad bedehus, Damveien 83, 1715 Yven