20 % PROSJEKTSTILLING SOM MENIGHETSBYGGER I TRE ÅR

Askim Normisjon er en forening med ca 75 medlemmer og holder hus midt i byen. Foreningen ønsker vekst og for å oppnå dette vil vi bygge opp et arbeid med spesielt fokus på aldersgruppen 20 – 40 år.
Vi ønsker derfor å ansette deg i en 20 % stilling i utgangspunkt for en periode på tre år med mulighet for forlengelse og økning av stillingsbrøken.

Vi ønsker at du som søker har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

• Kristent livssyn og erfaring fra forenings- og menighetsarbeid.
• Positiv inspirator med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner for alle aldre.
• Strukturert med evne til både å arbeide selvstendig og i team.
• Utadvendt og servicepreget holdning.
• Ser nye muligheter og evner å starte opp nye tilbud.
• Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Lønns- og arbeidsbetingelser i henhold til Normisjons regulativ. Den som ansettes må arbeide ut fra Normisjons visjoner og verdier, slik det er beskrevet i verdidokumentet for Normisjon.

Spørsmål om stillingen rettes til leder Dag Wengen telefon 93012699. Søknaden sendes til leder Dag Wengen på e-post dagwen@ostfoldfk.no innen 10. oktober 2019.