Kveldsbibelskoler våren 2020

Bjørnstad Forsamling torsdagene 09.01, 23.01 og 07.02. Alle dager kl. 19.00
Tema: Filipperbrevet: «Den kristne glede» v/Gunnar Navestad

Kirketun, Degernes søndagene 01.03, 15.03 og 29.03. Alle dager kl. 18.00
Tema: Galaterbrevet:» Frihet i Kristus» v/Gunnar Navestad

Bethania/Regionkontoret torsdagene 19.03, 02.04 og 16.04. Alle dager kl. 19.00
Tema: «Troen og de gode gjerningene. En gjennomgang av Efeserbrevet»
v/Gunnar Navestad

Kr. 100 pr. kveld, inkl. kveldsmat. Alle velkommen! Ingen påmelding.