160 års jubileum i Normisjon

I år er det 160 år siden den eldste kretsen i Indremisjonsselskapet ble stiftet. Utsendinger fra haugianske forsamlinger i mange bygder stiftet en felles «indre Missions forening» på Filtvedt, Rakkestad 6. januar 1860. Denne foreningen ble forløperen til Østre Østfold Indremisjonskrets.
160 årsjubileet vil vi markere under en misjonsfest i regi av Normisjon region Østfold i Normisjonshuset Askim søndag 15. november ettermiddag. Besøk av ass. gen. sekr. Ole Martin Rudstaden. I samlingen blir det også samtale om arbeidet – den som vi ikke fikk hatt på regionårsmøtet, da dette ble gjennomført digitalt. Noter dagen! Nærmere program kommer.

(Bildet er av Filtvedt-stua som nå står på bygdetunet i Rakkestad og ble tatt av Per Arne Gjerdi i anledning 150-årsjubileet).