Ansatte

Sverre Fjeldberg

Regionleder
Normisjon region Østfold

tel. 95102230
sverre@normisjon.no

Åsmund Bjørnstad

Regionarbeider
Normisjon region Østfold

tel. 90079700
asmund.bjornstad@normisjon.no

Anne-Kirsti Syverstad Ulseth

Acta medarbeider
Normisjon region Østfold

tel. 97073979
anne-kirsti@normisjon.no

Ane Frogner Risan

Acta-medarbeider
Normisjon region Østfold

tel. 46899148
ane.frogner.risan@normisjon.no

Boe Johannes Hermansen

Misjonskonsulent
Normisjon region Østfold

tel. 99612822
boe.johannes.hermansen@normisjon.no

Helge Olav Lilleheier

Bestyrer på Sauevika
Normisjon region Østfold

tel. 47483634
sauevika@normisjon.no

Hans Jørgen Grenebrant

Kokk/husfar på Sauevika
Normisjon region Østfold

tel. 46836188

Wenche Bjørknes

Bestyrer/kokk på Sjøglimt
Normisjon region Østfold

tel. 95757610
sjoglimtkjokken@gmail.com