Utsettes til 2021: Busstur i Hauges fotspor lørdag 12. september

Bli med på busstur i Hauges fotspor – med nytt program

lørdag 12. september 2020

 

Nye besøkssteder og nye foredrag i forhold til tidligere bussturer i regi av Haugekomiteen i Normisjon region Østfold.

Vi har et ønske om å presentere Hans Nielsen Hauge, en av de mest betydningsfulle personene i norsk historie. Han var ikke bare en vekkelsesforkynner og åndshøvding, men også en samfunnsbygger, gründer og næringslivsleder. Ja, også en av landets mest leste forfattere.

Det er den femte bussturen Haugekomiteen arrangerer. I år går reisen i Hauges fotspor i Østfold, samtidig med at vi har et blikk til hans reise til trykkeriet i Kristiania.

Reiseledere, som også kan gi nærmere opplysninger: Astrid Finstad Ørebech, tlf. 452 28 814,  astrid.orebech@getmail.no, Boe Johannes Hermansen tlf. 996 12 822,  bojohermansen@gmail.com

Pris inkluderer alt: kr. 650

Påmelding nederst på denne siden. Hvis du trenger hjelp til påmeldingen, ring en av reiselederne. De første 80 personene som melder seg, får plass.

 

P R O G R A M:

Kl 10.00 Avreise fra Tune Administrasjonsbygg, Rådmann Dalensvei, hvor det også er god og gratis bilparkering

TUNE – SARPSBORG

Info i bussen om Grålumstua, Tune kirke, Tune Prestegård

Bussen kjører i Hans Nielsen Haugesgate i Sarpsborg, og videre til Hauges Minde. Astrid Ørebech er guide i bussen.

HAUGES MINDE, ROLVSØY

– Hauges åndsopplevelse på jordet 5. april 1796 v/Svein Høiden og Torgeir Flateby

– To foredrag ved Peter Tore Gabrielsen (½ time hver, med kort pause imellom):

I: «Hans Nielsen Hauges første skrift, og hans vandring til Trykkeriet i Kristiania.»

II: «Betraktninger over verdens dårlighet, – bokas hensikt og radikale innhold.»

 

Peter Tore har oversatt Hauges første bok til dagens norsk, og utgitt den på Media forlag. Boka kan kjøpes på turen.

– Formiddagsmat (ca. kl 12.30)

– Orientering om Museet Hauges Minde og det nye besøkssentret v/Svein Høiden

– Jens Olav Simensen gir oss noen møter med personer i boka han skriver til jubileet i 2021,

250 år siden Hauges fødsel.

GAMLEBYEN, FREDRIKSTAD

Vandring til blant annet Madam Kruses slaktebutikk og Christian Bærsøes hus v/Torgeir Flateby og Astrid Ørebech (vandring på ca 600 meter).

SKJEBERG

Høk kafeteria: Middag med kaffe (ca kl 15.15)

HALDEN

Fredriksten festning, Halden.

Svein Høiden intervjuer Svenn G. Eliassen om Hans Nielsen Hauge (Må regne med å gå noe omkring på festningen).

Boe Johannes Hermansen orienterer om Haugekomiteen og andre arrangementer bla arrangementer som vil foregå i 2021, 250 år siden Hauges fødsel

Ca. kl 19.30 Ankomst Tune Administrasjonsbygg.

Påmelding busstur i Hauges fotspor i Østfold lørdag 12. september 2020

  • Pris: Kr 650,00 Antall:
    Inkluderer: Busstur med omvisninger og alle måltider. Betaling skjer til Normisjon region Østfold via Vipps: 12613 eller bankgiro: 3000.14.71682. Merk med navn og Haugetur.