Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Regionårsmøte 07. april 2018

Fra årsmøtet 2017 på BiG.
Foto: Arkiv region Agder

Det er en stor glede å ønske velkommen til årsmøte for Normisjon region Agder på Bibelskolen i Grimstad (BiG) lørdag 07.april Tidsrammen er fra kl. 09.30 til ca. 17.30. Landsstyrets utsending er generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Nederst vil du finne vedlegg med innkalling og saksliste, lovverk og alle årsmøtepapirer.

Stemmerett: Alle foreninger og direktemedlemmer innenfor et geografisk område tilhører en region. Regionårsmøtet er den høyeste myndighet for de saker som etter grunnregelen er underlagt regionen. Alle medlemmer som har fylt 15 år, har rett til å delta i og avgi stemmer ved det årsmøte som de geografisk hører til, såfremt de har tegnet medlemskap innen 31.12 året før årsmøtet. Medlemmer av samme forening eller hovedforening kan ikke stemme for mer enn 25% antall av stemmeberettigede deltakere på årsmøtet. (Grunnregler §7).

Fullmaktskomitéen går igjennom alle påmeldinger og godkjenner stemmerett. Derfor ber vi alle om å ha med seg godkjenning fra styreleder om at du er medlem av foreningen/forsamlingen/menigheten, eller har betalt kontingent som direktemedlem.

Påmelding kan skje på tre måter: via Checkin.no , send e-post til region.agder@normisjon.no, eller per telefon 37 25 68 04. Påmeldingsfrist: fredag 23.mars

Identitet: Normisjon har det siste året arbeidet mye med sin identitet; hvem er vi, og hvorfor holder vi på med det vi gjør? Og hva ser vi i fotsporene våre? Over hele landet har folk, ansatte, tillitsvalgte og frivillige, på mange plan, gitt uttrykk for hva de mener Normisjon bør satse på i tida som kommer: Fellesskap, Barn & Unge og Misjon. Ikke noe spesielt nytt, men hvordan skal dette se ut lokalt der vi bor? Dette inviteres dere til samtale om på årsmøtet. Det får også stor plass på sommerens Generalforsamling i Grimstad 10 – 15. juli.

VEDLEGG TIL ÅRSMØTET 2018

1. Innkalling til årsmøte 2018.pdf

2. Program og saksliste årsmøte 2018.pdf 

Sak 1.1. Lover for NN region oppdatert siden 2017.pdf

Sak 3.1 Årsmelding Normisjon region Agder 2018.pdf

Sak 3.2 Regnskap 2017.pdf

Vedlegg sak 3.2b Revisjonsberetning.pdf

Sak 4.0 Valg regionårsmøte 2018 presentasjon.pdf

Sak 5.0 Rapporter til regionårsmøte 2018.pdf

Sak 6.1 Budsjett.pdf