Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nye tider i Radio Dumka

Direktør Lucia Tudu taler på en samling for smågrupper i regi av Radio Dumka
Foto: Audun Nedrelid

Siden sommeren 2017 har Radio Dumka arbeidet med å legge om på sitt arbeid.

Direktør Lucia Tudu forteller at de lenge har opplevd at bruken av radio går nedover i India, og at folk ikke blir kristne ved å lytte til radioen, men heller ved personlige møter med kristne. 

– Direkte kommunikasjon er en mer effektiv måte å nå det enkelte menneske, sier Tudu.

Hun mener at å delta i små bønnegrupper er viktig for at enkeltmennesker skal klare å bygge et åndelig liv. 

I juni 2017 sluttet Radio Dumka derfor å sende radiopro­gram for å heller fokusere på små bønnegrupper og bruk av mer effektive kanaler, i hovedsak mobiltelefon. 

– Herren har vist oss andre veier. En dør er lukket – en annen er åpnet, sier Tudu.

I dag reiser de ansatte i Radio Dumka rundt til lokale menig­heter og oppretter smågrupper hvor folk kan samles og lære om Gud og om hvordan man skal leve som kristen.

I smågruppene lærer de sanger, ber og har gode fellesskap. 

Når noen blir med i en gruppe blir de registrert i den lokale menigheten. Deretter er det pastoren som tar ansvaret for videre oppfølging av personene og dåp. Radiomisjonen utfører derfor ikke lenger dåp selv. 

I studioet spiller de ansatte i Radio Dumka inn korte meldin­ger om frelsen, Jesus og det kristne fellesskapet, som blir sendt ut til smågruppene over mobiltelefoner. Deretter blir meldingene spilt av i smågrup­pene. Dermed fortsetter Radio Dumka å nå mange med sine sendinger, på en ny måte. 

Den største utfordringen for Radio Dumka er at det ikke len­ger er tillatt å forkynne kristen tro åpent. 

– Dette hindrer oss fra å misjonere, men hindrer ikke smågruppene fra å samles og lære.

Fremover skal Radio Dumka starte arbeid i delstatene Vest-Bengal og Assam, nordøst i India. 

– Det er mange nye mennes­ker i disse delstatene som ønsker å bli kristne og de ansatte i Radio Dumka har store forhåpninger for forkynnelse der, sier Lucia Tudu.