Et kraftig jordskjelv målt til 7,8 i styrke rammet Ecuador lørdag 16. april. Vær med å omslutt landet og alle de som er rammet av jordskjelvet i bønn. Lokale menigheter og medarbeidere i landet jobber på spreng for å hjelpe jordskjelvsofrene.

Skolen i Tambo, Mhushuk Kawasay, ble ikke rammet av jordskjelvet men samler inn nødproviant som distribueres gjennom det offentlige nødhjelpsarbeidet. 

Hjelp jordskjelvsofrene:

1. Benytt kontonummer 1503 02 13537 og merk beløpet med "Jordskjelv i Ecuador" eller prosjektnummer 12277265.

2. Send SMS med kodeord ECUADOR til 2160 (200 kroner)

3. Vipps ønsket beløp til Normisjon og merk beløpet med "Jordskjelv i Ecuador." Skriv gjerne også ditt navn og adresse på Vipps for mulighet for skattefradrag.

4. Gi med kort her

Utdanning i Ecuador: 

Barna som vokser opp i Andesfjellene i Ecuador lever under enkle kår. Folkegruppene har lenge vært undertrykte. Dette har påvirket identitet og selvfølelsen.

I tillegg opplever mange at foreldrene emigrerer ulovlig til USA etter jobb og ny framtid, og lar barna bli igjen hos slekta. Dette er en av mange grunner til av vi støtter en skole i Tambo. Den heter Mushuk Kawsay, som er kichwa for «Nytt liv».

Skolen (også kjent som Tamboskolen) drives ut fra et kristent verdigrunnlag. De 420 elevene i alderen 3-18 år får undervisning på spansk men skolen tilbyr i tillegg lokalspråket kichwa samt engelsk som fag. Den drives av en evangelisk stiftelse med støtte av Normisjon. 

Mushuk Kawsay støtter en søsterskole i byen Shushilcon. Skolen ligger i et tettsted med hovedsakelig indianerbefolkning. Få av innbyggerne her har tatt videregående utdannelse etter barneskolen eller blitt studenter ved universitetet. Skolen har omlag 90 elever i alderen 3-11 år.

Det er viktig for begge skolene å ta vare på lokal kultur og språk. Gjennom å motiverte elevene til å studere videre vil man kunne heve statusen til indianerbefolkningen og tilføre ny kunnskap og inspirasjon til lokalsamfunnet.