I 2010 innførte India the Right to Education Act (RTE) som blant annet lover gratis og obligatorisk skole for barn. Dit har ikke landet kommet ennå. Spesielt gjelder dette barn fra undertrykte minoriteter og vanskeligstilte hjem. 

Gjennom Northern Evangelical Lutheran Church (NELC) tilbys derfor kvalitetsutdanning på tre barne- og ungdomsskoler: NELC Don Bosco School, Trinity English School, og Bessie Memorial School. Disse skolene har over 1500 elever til sammen.

På Don Bosco School er det også et internat knyttet til skolen hvor barn som har lang reisevei får muligheten til trygge oppvekstvilkår og god oppfølging.

Nytt av året er også Lahanti Yrkesopplæringssenter som gir yrkesopplæring for risikoutsatt ungdom i Jharkhand. Skolen drives gjennom den lokale organisasjonen Evangelical Social Acts Forum (ESAF) og prioriterer minoritetsungdom og elever som tidligere har sluttet på skolen. Hovedproblemet for disse allerede fattige ungdommene er mangel på muligheter. Dette kan føre til at de står i større fare for å bli offer for menneskehandel, vold, alkohol og narkotika-misbruk samt barne-ekteskap. Gjennom yrkesopplæringen er målet å bekjempe dette og gi ungdommene muligheter til en god fremtid.