Disippelskap, ledelse og teologi i Bangladesh

Normisjons samarbeidsland i Sør-Asia ligger i det området i verden med lavest andel kristne, det såkalte 10/40-vinduet. Her arbeider Asiabasen med å styrke og utruste kristne som kan snu denne trenden.

Som misjonsbevegelse ønsker vi at de mange kirkene og bistands-organisasjonene skal bli enda flinkere til å nå ut til sine egne. Både samarbeidskirker og bistandspartnere trenger å forsterke lederskapet. 

Basen tilbyr leder- og disippelkurs og arrangerer blant annet samlinger for alle Normisjons partnere i det aktuelle samarbeidslandene slik at de kan komme sammen, bli inspirert, lære av hverandre og bli bedre utrustet for arbeidet.  

Gjennom Asiabasen ønsker Normisjon å styrke kompetansen og kapasiteten til våre samarbeidskirker og bistandspartnere slik at de blir i stand til å nå de mål de selv har satt seg for arbeidet.

Prosjektnummer: 302017

 GI en gave