Europamisjonærer

Gjennom våre «Mission Weeks» har mange ungdommer fått møte Jesus og andre har tatt sine første skritt i å dele troen med andre. Det vil vi se mer av. 

Tsjekkisk og norsk ungdom har i flere år hatt «Mission Weeks» flere steder i Tsjekkia, Norge og andre europeiske land. Teamene som sendes ut bor sammen med den lokale ungdomsgruppen på de stedene de besøker. I løpet av denne uken spiser de sammen, ber sammen, lærer sammen, ler sammen og deler evangeliet sammen. Mange ungdommer har fått et møte med Jesus gjennom slike uker, og mange kristne ungdommer har fått ta sine første steg i å dele troen sin med andre.  

Daniel og Katerina Kocyan leder og koordinerer Mission Weeks i Tsjekkia. Gjennom dette arbeidet trener og følger de opp mange tsjekkiske ungdommer til hverdagsvitner for Jesus hvert år. Mange ungdommer kommer til tro på Jesus gjennom Mission Weeks, og ungdomslederne følges opp slik at de settes i stand til å disippelgjøre for nye kristne. Ekteparet jobber tett på disse med mål om å utruste og støtte dem. I tillegg leder de selv et voksende ungdomsarbeid i byen Trinec, der flere ungdommer har kommet til tro på Jesus de siste årene. 

Daniel og Katerina står også i bresjen for å lede tsjekkisk ungdom videre i misjon til andre land i Europa, blant annet Latvia og Ukraina. 

Kocyans er ansatt i den tsjekkiske organisasjonen KAM, og Normisjon støtter inntil 50 prosent av utgiftene rundt prosjektet de leder.

Gi en gave til dette prosjektet:

GI EN GAVE

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Drømmer om et nytt barnehjem for barna i Senegal

Marie Boubane drømmer om å bygge et nytt og bedre hjem for barna på barnehjemmet hun driver i Øst-Senegal.

Read article "Drømmen om et nytt barnehjem"

Flere tusen unge får verdige jobber

Langt ute på landsbygda i India ligger skolen som gir utdanning til de aller fattigste i samfunnet.

Read article "Unge i India får en ny sjanse"

Fikk være med og døpe den første kristne i landsbyen

Etter nesten 10 år med såarbeid har en malinke valgt å tro på Jesus som sin frelser. Denne påsken minnes vi om at Jesus overvant det onde en gang for alle, skriver vår utsending i Senegal.

Read article "Den første kristne i landsbyen"