Europamisjonærer

Gjennom våre «Mission Weeks» har mange ungdommer fått møte Jesus og andre har tatt sine første skritt i å dele troen med andre. Det vil vi se mer av. 

Tsjekkisk og norsk ungdom har i flere år hatt «Mission Weeks» flere steder i Tsjekkia, Norge og andre europeiske land. Teamene som sendes ut bor sammen med den lokale ungdomsgruppen på de stedene de besøker. I løpet av denne uken spiser de sammen, ber sammen, lærer sammen, ler sammen og deler evangeliet sammen. Mange ungdommer har fått et møte med Jesus gjennom slike uker, og mange kristne ungdommer har fått ta sine første steg i å dele troen sin med andre.  

Daniel og Katerina Kocyan leder og koordinerer Mission Weeks i Tsjekkia. Gjennom dette arbeidet trener og følger de opp mange tsjekkiske ungdommer til hverdagsvitner for Jesus hvert år. Mange ungdommer kommer til tro på Jesus gjennom Mission Weeks, og ungdomslederne følges opp slik at de settes i stand til å disippelgjøre for nye kristne. Ekteparet jobber tett på disse med mål om å utruste og støtte dem. I tillegg leder de selv et voksende ungdomsarbeid i byen Trinec, der flere ungdommer har kommet til tro på Jesus de siste årene. 

Daniel og Katerina står også i bresjen for å lede tsjekkisk ungdom videre i misjon til andre land i Europa, blant annet Latvia og Ukraina. 

Kocyans er ansatt i den tsjekkiske organisasjonen KAM, og Normisjon støtter inntil 50 prosent av utgiftene rundt prosjektet de leder.

Gi en gave til dette prosjektet:

GI EN GAVE

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Arbeidet i Aserbajdsjan endres

Gjennom mer enn 25 år har vi satt merkbare spor i samfunnet, i familier og hos enkeltmennesker. Nå går arbeidet og engasjementet over i en ny fase

Read article "Aserbajdsjan blir vennskapsland  "

En 11-årings stemme i en lukket region

I et innslag fra det kristne tv-selskapet SAT-7 forteller Leen Abou Jaoude sin historie.

Read article "Brukte stemmen sin for første gang"

I Afrika for første gang

Normisjons nye ettåringer i Senegal forteller om de første inntrykkene på et nytt kontinent.

Read article "I Afrika for første gang"