Fred og forsoning i India

Foto: Adobestock.com

I Assam har det lenge foregått en blodig konflikt mellom boroer og santaler. Her jobber Lutheran World Service med fredsbevarende arbeid og rehabilitering for de to partene, og bistår med opplæring og selvhjelpsgrupper som skal sørge for samfunnsutvikling i området.  

Vi har fokus på forebyggende og fredsbevarende arbeid gjennom sivilt samfunn, jordbruk, yrkesopplæring og skolegang til barn og unge. 

I 1996 brøt det ut en voldelig konflikt mellom Boroer og Santaler i Kokrajhar og Bongaigaon (nå Chirang) distriktene i Assam, som etterlot seg mer enn tre hundre tusen fordrevne og mer enn 200 drept på begge sider av de to samfunnene. Samme år gikk LWSI, på forespørsel fra Assam-regjeringen og med støtte fra NORAD/NORMISJON, inn med hjelpemateriell til fordrevne familier og  folk i flyktningleirene. 

Siden 2004 forandret fokus seg fra nødhjelp til forsoning og rehabilitering samt forebygging av nye slike konflikter. Lutheran World Service India Trust har gjennom flere år vært til stede i området og drevet fredsbevarende arbeid og rehabilitering for de to partene. Forebyggende tiltak har vært å bistå med opplæring og selvhjelpsgrupper som skal sørge for samfunnsutvikling i området. Gjennom prosjektet nås over 34 000 mennesker i 100 lokalsamfunn. 

PMF (Peace Mediator Forum) møtes kvartalsvis for fredsbevarende arbeid. Det er 18 slike forum i prosjektområdet, som de består av lokale ledere, religiøse ledere, lokale myndighetspersoner og nøkkelpersoner i områdene. De blir veiledet i hvordan de kan løse konflikter på ulike nivå.  

Å sørge for at mennesker har en sikker inntekt og et arbeid å gå til er viktige forebyggende tiltak. Gjennom prosjektet er målet å gi kunnskap om og kompetanse til å kunne drive et bærekraftig jordbruk. Prosjektet organiserer mennesker i selvhjelpsgrupper og CBOs (Community Based Organisations), og driver informasjonsarbeid om viktigheten av at barna får gå på skole. I tillegg driver prosjektet et arbeid rettet mot miljø og natur i forbindelse med klimatilpasning. Alle disse tiltakene er fredsbevarende tiltak på ulikt nivå.

Prosjektnummer: 324003

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.