Helse i Aserbajdsjan

I overgangen fra kommunisme til å bli en demokratisk republikk, har flere sårbare og utsatte befolkningsgrupper blitt nedprioritert i dette landet. I mange miljø er det fremdeles skambelagt å ha et familiemedlem med nedsatt funksjonsevne.

Å bidra til å gi fremtid og håp til barn og unge i Aserbajdsjan med nedsatt funksjonsevne er viktig.

Siden 2000 har Normisjon sendt team til barnehjemmet i Merdekan like utenfor hovedstaden Baku. Teamet besøker ukentlig avdelingen der de omlag 40 mest sårbare barna ved dagsenteret bor. Her formidles Guds kjærlighet og omsorg i praksis.

Barna får tilbud om ulike former for terapi, både taleterapi og andre former for motorisk trening. Flere barn får støtte til medisinsk behandling. Mat, klær, bleier og utstyr blir donert til barnehjemmet.

I 2012 ble Heyat Ressurssenter åpnet i hovedstaden. Senteret har som mål å hjelpe familier som har barn med funksjonsnedsettelser å beholde dem hjemme i familien.  Barna får blant annet tilbud om musikkterapi og aktiviteter som fremmer læring og motorisk utvikling. Foreldrene får tilbud om opplæring og veiledningssamtaler.

Prosjektnummer: 301007

Gi en gave