Ledere for fremtiden i India

Neste generasjons ledere spiller en avgjørende rolle for hvordan kristne i India i fremtiden vil møte en stadig voksende hindunasjonalisme, og samtidig forme sin egen kirkes identitet.   

United Evangelical Lutheran Church India (UELCI) er paraplyorganisasjonen for de lutherske kirkene i India. Vi støtter et Purpose Driven Church program med fokus på å trene unge ledere for neste generasjon og  satsingen rettet mot vår egen samarbeidskirkes menigheter. 

Vi ønsker å styrke fremtidens ledere med solid teologisk kompetanse, og gjennom stipend til teologistudier til ungdom fra vår samarbeidskirke, vil disse ungdommene kunne være ressurser inn i kirken som fremtidige pastorer log ledere.

Prosjektnummer: 324002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.