Martin Luther College

Jenter, fattige og unge fra urfolksgrupper stiller ofte bakerst i køen om en skoleplass. Gjennom den videregående skolen Martin Luther College i Bangladesh ønsker Normisjon å tilby disse bedre fremtidsutsikter.

I 2010 startet Normisjon en kristen videregående skole i Dhaka i 2010. Martin Luther College (MLC) prioriterer underpriviligerte og marginaliserte elever som jenter, fattige og etniske og religiøse minoriteter. Disse ville ellers ikke fått tilgang til kvalitetsundervisning og gode læringsforhold. Noen elever mottar behovsprøvd stipend for å kunne dekke skoleutgiftene.

Per i dag er det drøyt 200 elever og rundt halvparten er jenter, noe som er uvanlig høyt i landet. Det finnes også elever fra flere religioner og folkegrupper. At disse går på skole sammen, blir venner og finner ting til felles bidrar til økt samhold og mindre konflikt.

Ved skolen finnes det internat for de som kommer fra steder langt utenfor hovedstaden. Mange har flere dagers reisevei. De vel 100 plassene er lette å fylle opp med lærervillige elever. Her får også elvene tilbud om å være en del av et kristent ungdomsmiljø.

Prosjektnummer: 302007

Gi EN GAVE