Menighetsbygging og evangelisering i India

India er det landet i verden med flest unådde folkeslag. Normisjon støtter en nasjonal kirke i India som driver utstrakt disippel- og ledertrening i de lokale kirkene og evangeliseringsvirksomhet blant folkeslag som ennå ikke har hørt.

Santalfolket bor over store områder i India, Bangladesh og Nepal. For å nå alle med det kristne budskapet, lages det radiosendinger som distribueres for avspilling på mobiltelefoner.

Minoritetsungdom får også utdanningsstipend til teologistudier. Disippeltreningssenteret utdanner 40 studenter i et toårig løp til å bli evangelister og menighetsplantere i nye områder.  

Gjennom en av våre samarbeidspartnere arrangeres ledertrening, kapasitetsbygging og forvaltning.

Prosjektnummer: 304007

Gi en gave