Menneskeverd og like muligheter i Aserbajdsjan

Lenge har sårbare og utsatte befolkningsgrupper blitt nedprioritert i dette landet, og i mange miljø er det fremdeles skambelagt å ha et familiemedlem med nedsatt funksjonsevne. 

 Å bidra til å gi fremtid og håp til aserbajdsjanske barn og unge med nedsatt funksjonsevne er en viktig oppgave. 

I 2012 ble Heyat Ressurssenter åpnet i hovedstaden. Senteret har som mål å hjelpe familier som har barn med funksjonsnedsettelser, og å sørge for at disse barna kan bo hjemme i familien. Barna får blant annet tilbud om musikkterapi og andre aktiviteter som fremmer læring, tale og motorisk utvikling. Foreldrene får tilbud om opplæring og veiledningssamtaler.

Senteret har tidligere jobbet tett med Merkedan barnehjem og flere av senterets ansatte har i dag fått trening gjennom Heyat Ressurssenter.

Prosjektnummer: 321001.

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

 Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.