For barn og voksne med funksjonsnedsettelser

Denne unge jenta har hatt hjerne-tuberkulose og fått en hjerneskade som følge av det. Nylig fikk hun en ny stol som hjelper henne å sitte oppreist. Å sitte, åpner for felleskap i familien rundt måltidene.

17 lokale medarbeidere går nå fra hus til hus i Okhaldhunga-distriktet i Nepal for å kartlegge husholdninger med mennesker med funksjonsnedsettelser i familien.

I Nepal er det fortsatt mye skam knyttet til det å ha funksjonsnedsettelser.

I år startet derfor et nytt prosjekt, som drives ut i fra Okhaldhunga sykehus. Prosjektet skal jobbe for at denne gruppen mennesker får bedre helse, at de blir økonomisk og politisk myndiggjort, og får tilgang til utdanning.

I tillegg til kursing og arbeid for å gjøre offentlig ansatte og personer med funksjonsnedsettelse selv klar over sine rettigheter, vil prosjektet arbeide med holdningsendring.

Det nye prosjektet handler om inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser, både med tanke på samfunnets evne og vilje til å inkludere, og om individets mulighet til å delta i samfunnet.

12 av de 17 lokale medarbeiderne har selv en egen funksjonsnedsettelse. Disse måtte først bli venn med sin egen funksjonsnedsettelse før de kan bryte stigma i landsbyene, så en stor prosess tok fatt i startfasen av prosjektet.

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset, som ligger 8 mil fra Mount Everest, er det eneste i et område hvor det bor over 250.000 mennesker.

Vil du støtte arbeidet for å fremme funksjonshemmedes rettigheter i Nepal?

  • Gi en gave med Vipps: 60471
  • Kontonummer: 1503.02.13537 – merk: Okhaldhunga
  • Fastgiver: Normisjon.no/prosjekt/okhaldhunga-sykehus