Samfunnsutvikling i India

Steinindustrien i India har skutt fart og det samme har utnyttelsen av sårbar arbeidskraft. I Assam har det lenge foregått en konflikt som har ført til mange internflyktninger. Vi jobber med å hjelpe begge disse gruppene. 

Steinarbeiderne lever og arbeider under svært vanskelige forhold og har ingen fagforening. Her forekommer blant annet grov utnyttelse av kvinner.

Gjennom våre samarbeidspartnere jobber vi for å bedre «steinknusernes» rettigheter og gi dem bedre utsikter til en god og trygg fremtid.

I tillegg ønsker vi å rette innsatsen inn mot tiltak som stanser de negative ringvirkningene steinindustrien har på skogen, jorda og grunnvannet.

Prosjektet implementeres av tre partnere, Lutheran World Service India Trust (LWSIT), Evangelical Social Action Forum (ESAF) og frem til jul i år: Mohulpahari Christian Hospital (MCH).

I Assam har det lenge foregått en blodig konflikt mellom blant annet boroer og santaler. Her jobber Lutheran World Service med fredsbevarende arbeid og rehabilitering for de to partene, samt bistå med opplæring og selvhjelpsgrupper som skal sørge for samfunnsutvikling i området. 

Prosjektet er delfinanisert av Norad. 

Prosjektnummer: 304014

Gi en gave