Skolegang for norske barn i Senegal

Vi ønsker å legge til rette for en trygg skolehverdag og en barndom som gjør barn glade og stolte over årene i Senegal, men også være i stand til å takle overgangen til en norsk hverdag når tjenesteperioden er over.    

Den norske skolen og barnehagen i Senegal har, ved inngangen til 2022, over 10 barn i alderen 2-10 år.

TCK- problematikk (Third Cultural Kids) og smertefulle misjonærbarnhistorier har preget organisasjonen vår og gitt en helt ny bevissthet rundt at barna må ivaretas og prioriteres.

Normisjon ønsker å bidra aktivt til at det skjer, gjennom faglig kvalifiserte lærere og miljøarbeidere/ettåringer, samt at  barna får bo sammen med sine foreldre når skolehverdagen er over. Barna inkluderes aktivt i fellessamlinger og ved at det arrangeres egne familiesamlinger og aktiviteter for barn, også på fritiden. 

Prosjektnummer: 342003

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

I Afrika for første gang

Normisjons nye ettåringer i Senegal forteller om de første inntrykkene på et nytt kontinent.

Read article "I Afrika for første gang"

Trygg barndom

Barn blir nedprioritert i Senegal. Vi vil være med å løfte dem opp!

Read article "Trygg barndom i Senegal"

Nytt prosjekt i Senegal

Team Senegal forteller om den kronglete veien for oppstart av et nytt prosjekt.

Read article "Oppstart av et nytt bistands-prosjekt"