Steinknuserne i India

Steinindustrien i India har skutt fart og det samme har utnyttelsen av sårbar arbeidskraft. I Assam har det lenge foregått en blodig konflikt som har ført til at mange nå er internflyktninger. Vårt mål er å hjelpe begge disse gruppene så godt vi kan.  

Steinarbeiderne lever og arbeider under svært vanskelige forhold og har ingen fagforening, og her forekommer blant annet grov utnyttelse av kvinner. 

Gjennom våre samarbeidspartnere jobber vi for å bedre «steinknusernes» rettigheter og å gi dem bedre utsikter til en god og trygg fremtid. 

Vi ønsker i tillegg å rette vårt fokus mot tiltak som stanser de negative ringvirkningene steinindustrien har på skogen, jorda og grunnvannet. 

Prosjektet drives av to partnere, Lutheran World Service India Trust (LWSIT) og Evangelical Social Action Forum (ESAF), er delfinanisert av Norad og avsluttes ved utgangen av 2022.

Prosjektet er delfinansiert av Norad og avsluttes i utgangen av 2023

Prosjektnummer: 324005

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.

Nyheter fra prosjektet

Flere tusen unge får verdige jobber

Langt ute på landsbygda i India ligger skolen som gir utdanning til de aller fattigste i samfunnet.

Read article "Unge i India får en ny sjanse"

En million til steinknuserne

Fjorårets russekull på Framnes samlet inn over en million kroner til støtte for fattige arbeidere i India.

Read article "En million til steinknuserne"

Land og støv

På en betongplattform midt i en landsby er menn og kvinner samlet for å diskutere et viktig tema – deres landrettigheter. Sammen har de bestemt at de skal kjempe lovens vei for ikke å måtte leie bort sitt land til steinknuseverk.

Read article "Land og støv"