Sykepleierskolen i Nepal

Sykepleierskolen i Okhaldhunga er tilknyttet Okhaldhunga sykehus, og  sikrer verdifull arbeidskraft og skaper ringvirkninger i lokalsamfunnet, som myndighetene nå etterspør mer av.   

I Øst-Nepal ligger Okhaldhunga sykehus, et sykehus bygd og finansiert av Normisjon og nå driftet av United Mission to Nepal (UMN). Rundt 200.000 mennesker får behandling  hvert år. Okhaldhunga sykehus har etablert en sykepleierskole der Normisjon stiller med personell som jobber med veiledning av sykepleiestudentene.  

Skolen gir verdifull arbeidskraft til sykehuset i form av lange praksisperioder og gir livsgrunnlag for de som får seg en sykepleierjobb..  

For å sikre at også noen av de med dårligst økonomi skal få en slik mulighet, har et legat via Normisjon, bidratt med studiestipend 2021-23. Dette skaper ringvirkninger i mange familier, og i dag etterspør myndighetene en utvidelse av denne sykepleieskolen, noe som utfordrer oss og gjør at vi må se på vår rolle i det hele. Vi har i mange år finansiert både oppgradering og nybygginger knyttet til sykehuset. I dag støtter vi noe vedlikehold og små oppgraderinger.

Prosjektnummer: 326002

Gi en gave til dette prosjektet:

Gi en gave

Ved overfinansiering vil gavene brukes i andre internasjonale prosjekter.