Utdanning i Ecuador

Mange av barna som vokser opp i Andesfjellene i Ecuador lever under enkle kår. I Andesfjellene finnes det flere folkegrupper som har opplevd undertrykkelse og diskriminering. Slike opplevelser kan få negative konsekvenser for identitet, selvfølelse og likeverdige muligheter til arbeid og utdanning.

I tillegg opplever mange at foreldrene emigrerer ulovlig til USA etter jobb og ny framtid, og lar barna bli igjen hos slekt. Dette er noen av grunnene til at Normisjon samarbeider med en evangelisk stiftelse om en urbefolkningskole for Kichwa-indianere i Tambo, Mushuk Kawsay, som er kichwa for «nytt liv». 

Skolen (også kjent som Tamboskolen) drives ut fra et kristent verdigrunnlag. De 420 elevene i alderen 3-18 år får undervisning på spansk, men skolen tilbyr i tillegg kichwa og engelsk som fag.

Det  er viktig for Mushuk Kawsay å ta vare på lokal kultur og språk, både gjennom undervisning og som program i skolens hverdag. Gjennom å motivere elevene til og studere videre vil man kunne heve statusen til befolkningen, og tilføre ny kunnskap og inspirasjon til lokalsamfunnet. 

Prosjektstøtte avsluttes fra 2022 og prosjektet er fullfinanisiert i 2021.