Verdibasert ledelse i Aserbajdsjan

Den unge nasjonen er i dag i rask utvikling på mange arenaer, både økonomisk, teknologisk og kulturelt, og det er behov for modne, integrerte ledere.

Normisjon har gjennom 20 år investert i mange enkeltmennesker, og bidratt med opplæring og rådgivning for ledere på flere nivåer i samfunnet.

Gjennom Viator Investment and Properties ønsker vi å fortsette å investere i dagens og morgendagens ledere i det aserbajdsjanske samfunnet, gjennom å tilby kursing innen økonomi og verdibasert lederskap.

Vi ønsker å bidra til at mennesker kan oppdage og utnytte potensialet i sine gudgitte evner og gaver. På den måten kan de bidra til utvikling i lokalsamfunn og i landet.

Prosjektnummer: 301010

Gi en gave